Stedelijk actieplan geluid

Goedgekeurd op: 

dinsdag, december 16, 2014

Het Stedelijk Actieplan Geluid omvat de krijtlijnen voor het stedelijke geluidsbeleid de komende jaren. Onze ambitie is duidelijk. Geluidshinder dient te worden gereduceerd en dit zowel vanuit leefbaarheids- als gezondsheidsoogpunt. De prioriteit gaat uit naar geluidshinder veroorzaakt door wegverkeer. Gent heeft ook een sterke traditie van feesten en evenementen. De Stad Gent houdt van deze levendigheid, maar kiest duidelijk voor een evenwicht tussen een leefbare en levendige stad.