Gents Klimaatadaptatieplan 2016-2019

Goedgekeurd op: 

maandag, september 26, 2016

Ons klimaat verandert. Weerrecords sneuvelen. Extremen van temperatuur, neerslag en wind manifesteren zich over de gehele wereld. Stad Gent levert heel wat inspanningen om energieverbruik en broeikasgassen terug te dringen en draagt hiermee bij om klimaatveranderingen binnen de perken te houden. Tegelijkertijd moeten we onze steden, en dus ook Gent, aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. We noemen dit klimaatadaptatie. Waardoor onze stad ook in de toekomst een fijne en leefbare plek is om te leven en te werken.

Het klimaatrobuust maken van de stad moet gezien worden als een belangrijk onderdeel van planning voor de toekomst. Ons aanpassen doen we door in te zetten op groen en water in de stad, door verharding weg te werken, water vast te houden en te laten infiltreren. Stuk voor stuk maatregelen waarmee we niet alleen aan de toekomst werken maar ook vandaag een aangename, leefbare, gezonde en veilige stad creëren voor onze inwoners én onze bedrijven.

In het Gentse Klimaatadaptatieplan 2016-2019 dat hier voor u ligt, lees je alvast de Gentse aanpak. Een batterij aan acties en maatregelen waarmee we Gent willen klaarmaken voor de toekomst.