Noord-Zuid

Gent is een solidaire stad en wil dat ook blijven. Via de Noord-Zuiddienst en het Vredeshuis willen we dit engagement verder vorm geven. Eerlijke handel is een must en daarbij moet de Stad Gent een voorbeeldrol opnemen.

 

Informeren en sensibiliseren rond de noodzaak van eerlijke handel en de  gevolgen van onze  ecologische voetafdruk voor de klimaatverandering in het Zuiden, is prioritair.

 

Het Vredeshuis speelt daar ook zijn rol in. Een open, laagdrempelig huis waar van gedachten wordt gewisseld en waar activiteiten worden aangeboden die jongeren en volwassenen bewust maken van de Noord-Zuidproblematiek.

Actueel

,

Onder het motto ‘Work for Change’  vond op 17 oktober voor de 8ste keer de Zuiddag plaats. 12 000 Vlaamse en Brusselse leerlingen uit het 5de en 6de middelbaar werkten 1 dag mee in bedrijven, gezinnen, organisaties en overheden. Op het kabinet van schepen van Noord-Zuid Tine Heyse kwam de Gentse scholiere Maité meedraaien. Maité koos voor het kabinet van Tine,...

De Gentenaar - 03 oktober 2013

Goed tweehonderd personeelsleden van de stad Gent ontbeten deze morgen in de zaal van het buurtcentrum in de Patrijsstraat; Ze deden dat op uitnodiging van de Noord-Zuidwerking van de stad die met de actie Goe bezig de bevolking wl wijzen dat je op een eenvoudige manier en met kleine ingrepen aandacht kan hebben voor eerlijke handel. Een...

De Stad Gent is internationaal solidair en ondersteunt de Gentse verenigingen die zich hierop toeleggen. Daarom bestaan twee soorten projectsubsidies die toegankelijk zijn voor alle Gentse verenigingen die zich inzetten rond Noord-Zuidsamenwerking of internationale solidariteit. Met deze subsidies wil het stadsbestuur de bestaande inspanningen in het Gentse middenveld erkennen en om een extra...

Pagina's