Milieu

Een gezond milieu is een basisvoorwaarde om gezond te kunnen leven. Daarom is het belangrijk om milieuverontreiniging te voorkomen, te beperken en terug te dringen. Een goede luchtkwaliteit en de aanpak van geluidshinder zijn hierbij prioritair.

 

Elke Gentenaar produceert heel wat afval. Afvalpreventie en een goede sortering zijn  cruciaal. Zo moet het aandeel GFT in de restafvalzak  nog naar omlaag. En we blijven ijveren voor een propere stad, door sluikstorten en zwerfvuil kordaat aan te pakken. Maar ook door een beroep te doen op alle Gentenaars en iedereen die Gent bezoekt.  

Actueel

22 april 2013

Vorig jaar was er een stormloop voor de subsidie milieuvriendelijke mobiliteit. In geen tijd was het budget uitgeput door de massale aanvragen voor elektrische fietsen. Schepen van milieu Tine Heyse paste het budget voor elektrische fietsen aan, naast ook de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen. De focus ligt op het woon-werkverkeer...

15 maart 2013

Het is een jaarlijks storend beeld in de stad: bij de eerste lentekriebels, en ook vele zonnige dagen erna, ligt de hele Gras- en Korenlei vol met afval. Foto’s van dit ‘stort’ haalden al snel de pers en sociale media. Het is juist dat de kleine afvalkorven de geweldige hoeveelheid vuilnis niet kunnen slikken. Maar de eerste lenteprik kwam er dit jaar nog...

28 februari 2013

Het Eco-werkhuis is een pilootproject van het Departement Groen, Milieu en Gezondheid. Het werd medio 2011 opgericht om het hoofd te bieden aan een aantal pijnpunten in het Gentse netheidsbeleid. Tegelijkertijd geeft dit project aan laaggeschoolden de kans om werkervaring op te doen om zo later in het reguliere arbeidscircuit aan de slag te gaan....

Pagina's