Milieu

Een gezond milieu is een basisvoorwaarde om gezond te kunnen leven. Daarom is het belangrijk om milieuverontreiniging te voorkomen, te beperken en terug te dringen. Een goede luchtkwaliteit en de aanpak van geluidshinder zijn hierbij prioritair.

 

Elke Gentenaar produceert heel wat afval. Afvalpreventie en een goede sortering zijn  cruciaal. Zo moet het aandeel GFT in de restafvalzak  nog naar omlaag. En we blijven ijveren voor een propere stad, door sluikstorten en zwerfvuil kordaat aan te pakken. Maar ook door een beroep te doen op alle Gentenaars en iedereen die Gent bezoekt.  

Actueel

,

8 op de 10 bezoekers van het Kokerpark in de Brugse Poort in Gent zijn tevreden over het proefproject Zwerfvuil Kokerpark. Ze vinden het park redelijk proper, maar storen zich wel aan het nog aanwezige afval. De bezoekers staan positief tegenover een sensibiliseringsactie waarbij mensen aangesproken worden op hun afvalgedrag. Maar aangezien het om een mentaliteitsprobleem gaat, is er...

Het Laatste Nieuws - 27 juni 2013

Het reuzensluikstort dat begin deze maand werd aangetroffen aan de Bevrijdingslaan, blijft niet zonder gevolgen. De politie wist al 18 sluikstorters te identificeren. Zij riskeren elk een GAS-boete van 120 euro, die zelfs kan oplopen tot 250 euro, als het om gekende daders gaat. Liefst 9 ton rommel werd op een zondagavond, na een...

De Gentenaar - 24 juni 2013

Met een beperkt feestje hebben de Karel Antheunisstraat en de Pussemierstraat afscheid genomen van het leefstraatproject. Daarbij werden enkele parkeerplaatsen opgeofferd om er een ontmoetingsplek van te maken. ‘Maar van ons mag de leefstraat blijven’, valt in de Antheunisstraat te horen. ‘Ik was in het begin zeer kritisch ten opzichte van de...

Pagina's