Milieu

Een gezond milieu is een basisvoorwaarde om gezond te kunnen leven. Daarom is het belangrijk om milieuverontreiniging te voorkomen, te beperken en terug te dringen. Een goede luchtkwaliteit en de aanpak van geluidshinder zijn hierbij prioritair.

 

Elke Gentenaar produceert heel wat afval. Afvalpreventie en een goede sortering zijn  cruciaal. Zo moet het aandeel GFT in de restafvalzak  nog naar omlaag. En we blijven ijveren voor een propere stad, door sluikstorten en zwerfvuil kordaat aan te pakken. Maar ook door een beroep te doen op alle Gentenaars en iedereen die Gent bezoekt.  

Actueel

“Gentse Feesten zonder wegwerpbekers zijn geen utopie, wel een uitdaging” volgens Tine. Vorig jaar werkten reeds 10 van de 14 pleinorganisatoren zonder wegwerpbekers. Dit jaar zijn wegwerpbekers op pleinen verboden tijdens de Gentse Feesten. Een gezamenlijke uitdaging voor alle organisatoren van de Gentse Feesten. Vijf organistoren besloten dan ook de handen in elkaar te slaan...

Op de commissie Welzijn, Werk en Milieu van afgelopen dinsdag stelde Tine het Netheidsrapport van 2017 voor. Het rapport biedt een objectief en cijfermatig overzicht van de inspanningen en resultaten van de aanpak van Stad Gent en IVAGO voor het zwerfvuil- en sluikstortprobleem.

Tine: “Gent is voor het vierde jaar op rij properder geworden. De...

Afgelopen vrijdag mocht Tine de vijzen aandraaien bij de plaatsing van de eerste  van  de 3.000 nieuwe afvalkorven die in Gent komen ter vervanging van de bestaande afvalkorven.   De nieuwe olijfgroene korven hebben een opening die is aangepast aan het huidige afval, zijn groter(100 liter), en zijn voorzien van een peukenbakje .

Vandaag bestaat er een kakofonie aan korven: grijze...

Pagina's