Landbouw & Dierenwelzijn

Stadslandbouw willen we verder uitbouwen, samen met de professionele landbouw in Gent. Een deel van de voedselproductie van een stad kan lokaal geproduceerd worden, zowel in de groene rand rond de stad als in volkstuintjes of op daktuinen. De oprichting van een voedselraad (food council) staat ook op het programma.

 

Dieren mogen niet vergeten worden. Stad Gent ondersteunt de dierenasielcentra en het dispensarium,  waar mensen met een laag inkomen hun huisdier kunnen laten verzorgen. Het dierenbeleid houdt verder het uitbouwen van een netwerk van hondentoiletten in en de sterilisatie van zwerfkatten. 

Actueel

Op 24 mei en 28 juni 2013 werd voor de vijfde keer een speciale toezichtsdag georganiseerd om hondenbegeleiders te controleren op de aanlijnplicht, opruimplicht van hondenpoep en identificatie- en registratieplicht. Dat was een samenwerking van de Gentse Gezondheidsdienst, de Gemeenschapswacht-vaststellers en de Federale Overheidsdienst Dierenwelzijn.

 

Die twee...

28 maart 2013

Sinds de aanvang van het nieuwe bestuur was er een eerste groot overleg tussen schepen van milieu Tine Heyse en de Gentse professionele land- en tuinbouwsector. Tijdens dit overleg werd onder meer ingegaan op een studie rond ruimte voor land- en tuinbouw. Die studie zou moeten uitmonden in een globale toekomstvisie 2020-2030 voor de...

27 februari 2013

Op 27 februari heeft de Werkgroep Stadslandbouw haar visietekst ‘Strategie voor Stadslandbouw in Gent’ voorgesteld aan schepen van Milieu Tine Heyse. De Werkgroep die opgericht is vanuit het Gents Klimaatverbond, geeft het stadsbestuur advies om tot een proactief beleid te komen voor stadslandbouw. Zo pleit ze er voor dat Gent het...

Pagina's