Klimaat & Energie

Tegen 2050 wil Gent klimaatneutraal zijn. Daarom is het belangrijk om het energieverbruik in Gent drastisch te doen dalen en om zelf duurzame energie op te wekken. Dit moet ook haalbaar zijn voor mensen die het niet breed hebben, via energiescans en goedkope leningen. Het is ook belangrijk dat Gentenaars kunnen participeren in het opwekken van duurzame energie in het Gentse.

 

Klimaatverandering laat zich al voelen. Klimaatadaptatie, het aanpassen aan de onvermijdbare gevolgen van klimaatverandering, dringt zich dan ook op. Hiervoor moet ingezet worden op groene vegetatie- en blauwe waterstructuren in de stad. Zowel om overstromingen te voorkomen als om verkoeling te brengen tijdens warme periodes.

Voor klimaat en energie heeft Tine Heyse een coördinerende rol.

Actueel

Eén van de prioriteiten van schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid Tine Heyse, is het aanpakken van energiearmoede. De vzw REGent speelt  hier een belangrijke rol in. Als nieuwe voorzitster bracht Tine de vzw een werkbezoek. REGent werd op initiatief van Stad Gent opgericht in 2007 in samenwerking met het OCMW Gent, Samenlevingsopbouw Gent, het...

08 mei 2013

Op dinsdag 7 mei 2013 kwam de Gentse Kinderklimaatraad bijeen in het stadhuis. Leerlingen van verschillende Gentse scholen namen er het woord en vertelden aan Tine Heyse, schepen van Milieu, Energie en Klimaat, hoe zij de toekomst tegemoet zien. De leerlingen gaven concrete voorstellen aan het stadsbestuur om Gent tegen 2050 klimaatneutraal...

12 april 2013

Gent heeft de ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. De stad wil dat doen door onder meer de vraag naar energie drastisch te verlagen. Maar ook door zelf zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. In 2009 is er al een gemeentelijk beleidskader uitgewerkt voor de inplanting van grote windturbines. 2 jaar geleden onderzocht Gent het bestaande...

Pagina's