Klimaat & Energie

Tegen 2050 wil Gent klimaatneutraal zijn. Daarom is het belangrijk om het energieverbruik in Gent drastisch te doen dalen en om zelf duurzame energie op te wekken. Dit moet ook haalbaar zijn voor mensen die het niet breed hebben, via energiescans en goedkope leningen. Het is ook belangrijk dat Gentenaars kunnen participeren in het opwekken van duurzame energie in het Gentse.

 

Klimaatverandering laat zich al voelen. Klimaatadaptatie, het aanpassen aan de onvermijdbare gevolgen van klimaatverandering, dringt zich dan ook op. Hiervoor moet ingezet worden op groene vegetatie- en blauwe waterstructuren in de stad. Zowel om overstromingen te voorkomen als om verkoeling te brengen tijdens warme periodes.

Voor klimaat en energie heeft Tine Heyse een coördinerende rol.

Actueel

In het kader van onze klimaatambities, wil de stad Gent lokale hernieuwbare energie, zoals zon, zoveel mogelijk stimuleren. Op 11 maart werd het proeftuinproject Buurzame stroom gelanceerd in de wijk Sint-Amandsberg Dampoort. Via het project willen we niet alleen zoveel mogelijk zonnepanelen in de wijk. Iedereen in de wijk, zelfs wie geen geschikt dak of middelen heeft, moet kunnen deelnemen...

Het Wintercircus - de voormalige garage Mahy - krijgt een duurzame verwarming en zal verwarmd en gekoeld worden met warmte uit de grond. Onder de concertzaal van het Wintercircus komen 34 boorgaten van 150 m diep. Een soort mega-verwarming onder de grond. En dat CO2-neutraal!

Warmte uit de grond: verwarming in de winter, verkoeling in de zomer

Om het Wintercircus...

Schepen Tine Heyse en Guy Reynebau (voorzitter WoninGent) gaven op 11 januari, gewapend met voorhamer en truweel, het officiële startschot voor de renovatie van het appartementsgebouw van de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent in de Tichelrei. De renovatie moet het gebouw naar de 21ste eeuw loodsen en dit ook op het gebied van energiezuinigheid. Het totale kostenplaatje is om en bij de...

Pagina's