Beleidsnota IVAGO

Goedgekeurd op: 

maandag, mei 26, 2014

Tine Heyse is voorzitter van de Raad van Bestuur van IVAGO, de intergemeentelijke vereniging belast met het beheer van de huishoudelijke afvalstoffen in Gent en Destelbergen. In de beleidsnota kan je lezen hoe IVAGO een bijdrage levert aan de Gentse beleidsplannen en -doelstellingen.