Actueel

22 maart 2013

De tentoonstelling ‘Utopiart 27’ is een initiatief  van de vzw Art 27. De vzw is een collectief van kunstenaars die werken rond artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (over toegang tot cultuur voor iedereen). Schepen van Noord-Zuid Tine Heyse opende de tentoonstelling in het Vredeshuis en maakte er kennis met de...

22 april 2013

Vorig jaar was er een stormloop voor de subsidie milieuvriendelijke mobiliteit. In geen tijd was het budget uitgeput door de massale aanvragen voor elektrische fietsen. Schepen van milieu Tine Heyse paste het budget voor elektrische fietsen aan, naast ook de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen. De focus ligt op het woon-werkverkeer...

De Gentenaar - 19 april 2013

‘We moeten onderzoeken of we iets kunnen doen aan de klachten rond slagschaduw en geluidshinder.' Dat zei Milieuschepen Tine Heyse (Groen) nadat gemeenteraadslid Jef Van Pee (CD&V) de dertien geplande windmolens in Desteldonk aankaartte. Electrabel en Katoen Natie hebben een aanvraag ingediend om dertien windmolens te...

De Gentenaar - 18 april 2013

Neen, ze gaan er geen Lego-kastelen bouwen. Ze willen er inspiratie opdoen. Een delegatie van vier schepenen, bestaande uit Tom Balthazar (SP.A), Filip Watteeuw (Groen), Tine Heyse (Groen) en Sofie Bracke (Open VLD), trekt naar Kopenhagen. Burgemeester Daniël Termont herhaalt als een mantra dat Kopenhagen...

Het Laatste Nieuws - 18 april 2013

Het Kokerpark in de Brugse Poort is, een week na de start van het proefproject van schepen Tine Heyse, voorlopig nog proper. Behalve twee kleine zakken met afval en een verdwaalde schoen ligt het park er bijzonder netjes bij. Het valt nog af te wachten of het experiment van Tine...

De Gentenaar - 17 april 2013

Gent verlengt de subsidies voor de aankoop van elektrische fietsen. Daarvoor werd een bedrag van 200.000 euro vrijgemaakt. Wel daalt de subsidie van 250 euro voor een fiets naar 125 euro. Nieuw is dat ook Gentse bedrijven en zelfstandigen een subsidie kunnen aanvragen. Het vorige subsidierondje bleek een groot succes: 1.199 Gentenaars...

12 april 2013

Gent heeft de ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. De stad wil dat doen door onder meer de vraag naar energie drastisch te verlagen. Maar ook door zelf zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. In 2009 is er al een gemeentelijk beleidskader uitgewerkt voor de inplanting van grote windturbines. 2 jaar geleden onderzocht Gent het bestaande...

11 april 2013

Het Gentse stadsbestuur werkt hieraan mee, want overschakelen naar groene stroom betekent geld sparen én meehelpen om van Gent een klimaatneutrale stad te maken. Groene stroom heeft zijn voordelen. De VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteit- en Gasmarkt) rekende uit dat 80% van de Vlamingen te veel voor zijn stroom betaalt. U kunt jaarlijks tot 200 à...

De Morgen - 02 april 2013
In het Gentse Kokerpark wordt het zwerfafval drie maanden lang niet opgeruimd. De stad wil de gebruikers confronteren met alle troep die zij weggooien. Zwerfvuil laten liggen: het lijkt wel alsof Gent foert zegt. "Neen, we geven het Kokerpark niet op", beklemtoont schepen van Milieu Tine Heyse (Groen). "Onze...

Het Laatste Nieuws - 30 maart 2013

Vanaf 11 april wordt het zwerfvuil in het Kokerpark in de Brugse Poort niet meer opgeruimd, en dat tot eind juni. Niet omdat de stad de strijd tegen het afval heeft opgegeven, wel omdat milieuschepen Tine Heyse hoopt om mensen de ogen te openen. "We hopen de mentaliteit van de mensen te veranderen door...

Pagina's