Actueel

Het Laatste Nieuws - 29 april 2013

Omwonenden van het Kokerpark stelden afgelopen woensdag vast dat al het zwerfvuil uit hun parkje was verdwenen. Nochtans is het park een deel van een proefproject waarbij zwerfvuil tot eind juni zou blijven liggen om de bewoners van de Brugse Poort een geweten te schoppen. Niemand lijkt te weten wie precies voor de onverwachte...

28 maart 2013

Sinds de aanvang van het nieuwe bestuur was er een eerste groot overleg tussen schepen van milieu Tine Heyse en de Gentse professionele land- en tuinbouwsector. Tijdens dit overleg werd onder meer ingegaan op een studie rond ruimte voor land- en tuinbouw. Die studie zou moeten uitmonden in een globale toekomstvisie 2020-2030 voor de...

26 april 2013

Schepen Tine Heyse schenkt samen met acteur Wim Opbrouck traditionele zwarte thee uit. Het is een oproep aan de Gentenaars om hun solidariteit te tonen. En dat kan op heel verschillende manieren. De Stad Gent is internationaal solidair en beschikt over een jaarlijks budget van 15.000 euro voor noodhulp. Het college van burgemeester en...

24 april 2013

Het stadsbestuur verlengt het subsidiereglement voor herbruikbare luiers met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008 tot 31 december 2018. Herbruikbare luiers zijn goedkoper dan wegwerpluiers en ook goed voor het milieu. De subsidie bedraagt de helft van het aankoopbedrag met een maximum van 100 euro per kind. Luiers kosten geld en voor een kindje het...

22 maart 2013

De tentoonstelling ‘Utopiart 27’ is een initiatief  van de vzw Art 27. De vzw is een collectief van kunstenaars die werken rond artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (over toegang tot cultuur voor iedereen). Schepen van Noord-Zuid Tine Heyse opende de tentoonstelling in het Vredeshuis en maakte er kennis met de...

22 april 2013

Vorig jaar was er een stormloop voor de subsidie milieuvriendelijke mobiliteit. In geen tijd was het budget uitgeput door de massale aanvragen voor elektrische fietsen. Schepen van milieu Tine Heyse paste het budget voor elektrische fietsen aan, naast ook de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen. De focus ligt op het woon-werkverkeer...

De Gentenaar - 19 april 2013

‘We moeten onderzoeken of we iets kunnen doen aan de klachten rond slagschaduw en geluidshinder.' Dat zei Milieuschepen Tine Heyse (Groen) nadat gemeenteraadslid Jef Van Pee (CD&V) de dertien geplande windmolens in Desteldonk aankaartte. Electrabel en Katoen Natie hebben een aanvraag ingediend om dertien windmolens te...

De Gentenaar - 18 april 2013

Neen, ze gaan er geen Lego-kastelen bouwen. Ze willen er inspiratie opdoen. Een delegatie van vier schepenen, bestaande uit Tom Balthazar (SP.A), Filip Watteeuw (Groen), Tine Heyse (Groen) en Sofie Bracke (Open VLD), trekt naar Kopenhagen. Burgemeester Daniël Termont herhaalt als een mantra dat Kopenhagen...

Het Laatste Nieuws - 18 april 2013

Het Kokerpark in de Brugse Poort is, een week na de start van het proefproject van schepen Tine Heyse, voorlopig nog proper. Behalve twee kleine zakken met afval en een verdwaalde schoen ligt het park er bijzonder netjes bij. Het valt nog af te wachten of het experiment van Tine...

De Gentenaar - 17 april 2013

Gent verlengt de subsidies voor de aankoop van elektrische fietsen. Daarvoor werd een bedrag van 200.000 euro vrijgemaakt. Wel daalt de subsidie van 250 euro voor een fiets naar 125 euro. Nieuw is dat ook Gentse bedrijven en zelfstandigen een subsidie kunnen aanvragen. Het vorige subsidierondje bleek een groot succes: 1.199 Gentenaars...

Pagina's