Actieplan Proper Gent

Goedgekeurd op: 

maandag, april 27, 2015

Stad Gent gaat de strijd aan met zwerfvuil en sluikstorten met het actieplan 'Proper Gent'.  Het actieplan bevat 41 acties om van Gent een propere stad te maken. Er is aandacht voor drie sporen: sensibiliseren, opruimen en repressie. Met dit actieplan kiest Stad Gent niet alleen voor een ecologisch, maar ook voor een sociaal afvalbeleid. We willen eveneens dat de inzameling van verpakkingsafval herbekeken wordt.