Milieu

Een gezond milieu is een basisvoorwaarde om gezond te kunnen leven. Daarom is het belangrijk om milieuverontreiniging te voorkomen, te beperken en terug te dringen. Een goede luchtkwaliteit en de aanpak van geluidshinder zijn hierbij prioritair.

 

Elke Gentenaar produceert heel wat afval. Afvalpreventie en een goede sortering zijn  cruciaal. Zo moet het aandeel GFT in de restafvalzak  nog naar omlaag. En we blijven ijveren voor een propere stad, door sluikstorten en zwerfvuil kordaat aan te pakken. Maar ook door een beroep te doen op alle Gentenaars en iedereen die Gent bezoekt.  

Actueel

De controleurs van dienst Toezicht, Wonen, Bouwen en Milieu hielden op 4 maanden tijd
4 controleacties naar geluidsoverlast in de Overpoort. Bij de laatste actie zijn 5 pv’s opgemaakt. Uit de controles blijkt dat de meeste uitbaters zich wel aan de regels houden en hun volle medewerking verlenen. Toch blijven enkele uitbaters hardnekkig de regels overtreden. De Stad schakelt over naar...

De Stad Gent lanceert een ambitieus Autodeelplan voor Gent. Op die manier wil het stadsbestuur autodelen nog meer aanmoedigen en koploper blijven in autodelen. Het doel is om 20.000 autodelers te hebben tegen 2020. Om dit plan te realiseren is intensief overleg gepleegd met alle autodeelorganisaties in Gent. Door deze geïntegreerde aanpak is Gent uniek in Vlaanderen. Het plan wordt nog...

Samen met IVAGO en diverse stadsdiensten gingen afgelopen zondag 1.400 Gentenaars, gespreid over 66 initiatieven, aan de slag om zwerfvuil op te ruimen. Ze lieten hun buurt, straat, park of plein weer helemaal blinken en ruimden meer dan 8 ton zwerfafval op. IVAGO zorgde voor het nodige poetsmateriaal, het ophalen van het ingezamelde afval en bezorgde de deelnemers ook een leuk vieruurtje of...

Pagina's