Milieu

Een gezond milieu is een basisvoorwaarde om gezond te kunnen leven. Daarom is het belangrijk om milieuverontreiniging te voorkomen, te beperken en terug te dringen. Een goede luchtkwaliteit en de aanpak van geluidshinder zijn hierbij prioritair.

 

Elke Gentenaar produceert heel wat afval. Afvalpreventie en een goede sortering zijn  cruciaal. Zo moet het aandeel GFT in de restafvalzak  nog naar omlaag. En we blijven ijveren voor een propere stad, door sluikstorten en zwerfvuil kordaat aan te pakken. Maar ook door een beroep te doen op alle Gentenaars en iedereen die Gent bezoekt.  

Actueel

De Gentenaar - 08 juni 2013

Ivago heeft vrijdag bij de zonnekloppers en studenten op de Gras- en Korenlei actie gevoerd tegen het achterlaten van zwerfafval. De aanwezigen kregen een papieren draagzakje met de boodschap Zwerfafval kan ons wel een zak schelen. Wie het zakje gevuld weer afgaf aan de infostand van Ivago, kon een cinematicket winnen. Ivago sensibiliseert de...

De Gentenaar - 04 juni 2013

De Bevrijdingslaan, middenin de Brugse Poort, is sinds maandagochtend bedolven onder een nooit geziene berg sluikstort. Bewoners dumpten zondagavond na een rommelmarkt massaal hun afval op straat. Televisies, zetels, dozen, kledij... Hopen van meer dan een meter hoog versperren de voetpaden. Er ligt zoveel afval dat Ivago maandagochtend...

Met een “Ecoscore” moeten klanten van de kringwinkel een duidelijk beeld krijgen van de werkelijke kosten van elektrische huishoudtoestellen. De werkelijke kosten omvatten zowel de aankoopprijs als de verbruikskosten. Hiervoor loopt er een proefproject in Kortrijk en Sint-Niklaas.  SP.A-gemeenteraadslid Greet Riebbels vroeg in de Commissie Welzijn en Milieu, op 21 mei, of dit ook in Gent wordt...

Pagina's