Milieu

Een gezond milieu is een basisvoorwaarde om gezond te kunnen leven. Daarom is het belangrijk om milieuverontreiniging te voorkomen, te beperken en terug te dringen. Een goede luchtkwaliteit en de aanpak van geluidshinder zijn hierbij prioritair.

 

Elke Gentenaar produceert heel wat afval. Afvalpreventie en een goede sortering zijn  cruciaal. Zo moet het aandeel GFT in de restafvalzak  nog naar omlaag. En we blijven ijveren voor een propere stad, door sluikstorten en zwerfvuil kordaat aan te pakken. Maar ook door een beroep te doen op alle Gentenaars en iedereen die Gent bezoekt.  

Actueel

Gazet Van Antwerpen - 24 mei 2013

Opwarming aarde zorgt voor meer doden in steden. Komende zomer wordt in Antwerpen overal de warmte en de vochtigheid gemeten. Dat moet leiden tot een 'hittekaart' van de stad en op termijn ook tot een beleid dat inspeelt op de gevolgen van de opwarming van de aarde.

 

Het is misschien wat moeilijk te vatten in deze dagen...

22 april 2013

Vorig jaar was er een stormloop voor de subsidie milieuvriendelijke mobiliteit. In geen tijd was het budget uitgeput door de massale aanvragen voor elektrische fietsen. Schepen van milieu Tine Heyse paste het budget voor elektrische fietsen aan, naast ook de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen. De focus ligt op het woon-werkverkeer...

15 maart 2013

Het is een jaarlijks storend beeld in de stad: bij de eerste lentekriebels, en ook vele zonnige dagen erna, ligt de hele Gras- en Korenlei vol met afval. Foto’s van dit ‘stort’ haalden al snel de pers en sociale media. Het is juist dat de kleine afvalkorven de geweldige hoeveelheid vuilnis niet kunnen slikken. Maar de eerste lenteprik kwam er dit jaar nog...

Pagina's