Milieu

Een gezond milieu is een basisvoorwaarde om gezond te kunnen leven. Daarom is het belangrijk om milieuverontreiniging te voorkomen, te beperken en terug te dringen. Een goede luchtkwaliteit en de aanpak van geluidshinder zijn hierbij prioritair.

 

Elke Gentenaar produceert heel wat afval. Afvalpreventie en een goede sortering zijn  cruciaal. Zo moet het aandeel GFT in de restafvalzak  nog naar omlaag. En we blijven ijveren voor een propere stad, door sluikstorten en zwerfvuil kordaat aan te pakken. Maar ook door een beroep te doen op alle Gentenaars en iedereen die Gent bezoekt.  

Actueel

De Gentenaar - 04 juni 2013

De Bevrijdingslaan, middenin de Brugse Poort, is sinds maandagochtend bedolven onder een nooit geziene berg sluikstort. Bewoners dumpten zondagavond na een rommelmarkt massaal hun afval op straat. Televisies, zetels, dozen, kledij... Hopen van meer dan een meter hoog versperren de voetpaden. Er ligt zoveel afval dat Ivago maandagochtend...

Met een “Ecoscore” moeten klanten van de kringwinkel een duidelijk beeld krijgen van de werkelijke kosten van elektrische huishoudtoestellen. De werkelijke kosten omvatten zowel de aankoopprijs als de verbruikskosten. Hiervoor loopt er een proefproject in Kortrijk en Sint-Niklaas.  SP.A-gemeenteraadslid Greet Riebbels vroeg in de Commissie Welzijn en Milieu, op 21 mei, of dit ook in Gent wordt...

“Dankzij het initiatief van bewoners kan Gent in juni een maand lang experimenteren met zogenaamde ‘leefstraten’.” Dat hebben de schepenen van Mobiliteit, Filip Watteeuw, en van Milieu, Tine Heyse, gezegd op de wekelijkse persconferentie in het stadhuis. “Door auto’s op een buurtparking te plaatsen, komt er meer ruimte vrij voor groen, voor ontmoeting en voor samenleven. Zo...

Pagina's