Milieu

Een gezond milieu is een basisvoorwaarde om gezond te kunnen leven. Daarom is het belangrijk om milieuverontreiniging te voorkomen, te beperken en terug te dringen. Een goede luchtkwaliteit en de aanpak van geluidshinder zijn hierbij prioritair.

 

Elke Gentenaar produceert heel wat afval. Afvalpreventie en een goede sortering zijn  cruciaal. Zo moet het aandeel GFT in de restafvalzak  nog naar omlaag. En we blijven ijveren voor een propere stad, door sluikstorten en zwerfvuil kordaat aan te pakken. Maar ook door een beroep te doen op alle Gentenaars en iedereen die Gent bezoekt.  

Actueel

Het Laatste Nieuws - 27 juni 2013

Het reuzensluikstort dat begin deze maand werd aangetroffen aan de Bevrijdingslaan, blijft niet zonder gevolgen. De politie wist al 18 sluikstorters te identificeren. Zij riskeren elk een GAS-boete van 120 euro, die zelfs kan oplopen tot 250 euro, als het om gekende daders gaat. Liefst 9 ton rommel werd op een zondagavond, na een...

De Gentenaar - 24 juni 2013

Met een beperkt feestje hebben de Karel Antheunisstraat en de Pussemierstraat afscheid genomen van het leefstraatproject. Daarbij werden enkele parkeerplaatsen opgeofferd om er een ontmoetingsplek van te maken. ‘Maar van ons mag de leefstraat blijven’, valt in de Antheunisstraat te horen. ‘Ik was in het begin zeer kritisch ten opzichte van de...

Aan de Gras- en Korenlei is het ideaal vertoeven, zeker als de zon schijnt. Helaas leidt dit vaak tot veel achtergelaten zwerfafval. Schepen van Milieu, Energie, Klimaat en Noord-Zuid Tine Heyse versterkte vrijdag 07 juni IVAGO en de stadsdiensten tijdens de sensibiliseringsactie tegen zwerfafval. De aanwezigen kregen een papieren draagzakje met de boodschap “Zwerfafval...

Pagina's