Landbouw & Dierenwelzijn

Stadslandbouw willen we verder uitbouwen, samen met de professionele landbouw in Gent. Een deel van de voedselproductie van een stad kan lokaal geproduceerd worden, zowel in de groene rand rond de stad als in volkstuintjes of op daktuinen. De oprichting van een voedselraad (food council) staat ook op het programma.

 

Dieren mogen niet vergeten worden. Stad Gent ondersteunt de dierenasielcentra en het dispensarium,  waar mensen met een laag inkomen hun huisdier kunnen laten verzorgen. Het dierenbeleid houdt verder het uitbouwen van een netwerk van hondentoiletten in en de sterilisatie van zwerfkatten. 

Actueel

Nogal wat Gentenaars hebben groene vingers maar beschikken niet over een geschikte tuin of een stukje grond om te moestuinieren. Daarom lanceert Stad Gent een oproep waarbij ze delers en leners van tuinen met elkaar in contact wil brengen. Om de oproep kracht bij te zetten, organiseerde de Dienst Milieu en Klimaat een eerste ‘deeltuindate’ nabij het Sint-Pietersstation.

Bevoegd schepen...

Op 16 oktober was het Wereldvoedseldag. Exact 2 jaar na het lanceren van de stedelijke voedselstrategie ‘Gent en Garde’ zet Stad Gent haar engagement voor een duurzaam stedelijk voedselbeleid verder kracht bij. Samen met 99 andere steden van over de hele wereld ondertekende schepen voor Leefmilieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid Tine Heyse, namens Stad Gent, het Urban Food Policy Pact op de...

Met haar voedselstrategie Gent en garde zet de Stad Gent in op een duurzamer stedelijk voedselsysteem. Deze Gentse voedselstrategie wil het voedselsysteem verduurzaam. Dit o.a. door in te zetten op korte keten en het reduceren van voedselafval. De strategie past ook in de doelstelling om van Gent tegen 2050 een klimaatneutrale stad te maken. Met Gent en garde is de stad genomineerd als Oost-...

Pagina's