Landbouw & Dierenwelzijn

Stadslandbouw willen we verder uitbouwen, samen met de professionele landbouw in Gent. Een deel van de voedselproductie van een stad kan lokaal geproduceerd worden, zowel in de groene rand rond de stad als in volkstuintjes of op daktuinen. De oprichting van een voedselraad (food council) staat ook op het programma.

 

Dieren mogen niet vergeten worden. Stad Gent ondersteunt de dierenasielcentra en het dispensarium,  waar mensen met een laag inkomen hun huisdier kunnen laten verzorgen. Het dierenbeleid houdt verder het uitbouwen van een netwerk van hondentoiletten in en de sterilisatie van zwerfkatten. 

Actueel

In de sociale woontorens van de Leiekaai wonen 230 gezinnen van 49 nationaliteiten met velen samen op een kleine oppervlakte, maar iedereen heeft er wel een balkon. Ideaal voor de inrichting van mini-moestuintjes, zo dacht vzw Samenlevingsopbouw Gent. 60 gezinnen ontvangen er een plantenbak met groenten en kruiden voor op het balkon van hun appartement. Het moestuinproject dient de sociale...

Gent heeft sinds 2013 haar eigen voedselstrategie ‘Gent en garde’ waarin wordt samengewerkt met talrijke organisaties en lokale initiatieven. Hiermee wil de stad haar lokale voedselsysteem maximaal verduurzamen. Een lokale voedselstrategie kan echter niet los gezien worden van internationale handelsstromen. Lokale consumptiekeuzes hebben ontegensprekelijk een internationale impact op de...

Vzw De Grazer uit Lovendegem en vzw Kunstencentrum Vooruit zijn de winnaars van de Korte Keten Wedstrijd die de Stad Gent in het najaar van 2014 organiseerde. Ze werden gekozen uit twaalf boeiende projectvoorstellen. Beide winnaars ontvangen een subsidie van 7.500 euro om hun project in de startfase te ondersteunen. Op 3 februari 2015 worden alle deelnemende projecten voorgesteld...

Pagina's