Klimaat & Energie

Tegen 2050 wil Gent klimaatneutraal zijn. Daarom is het belangrijk om het energieverbruik in Gent drastisch te doen dalen en om zelf duurzame energie op te wekken. Dit moet ook haalbaar zijn voor mensen die het niet breed hebben, via energiescans en goedkope leningen. Het is ook belangrijk dat Gentenaars kunnen participeren in het opwekken van duurzame energie in het Gentse.

 

Klimaatverandering laat zich al voelen. Klimaatadaptatie, het aanpassen aan de onvermijdbare gevolgen van klimaatverandering, dringt zich dan ook op. Hiervoor moet ingezet worden op groene vegetatie- en blauwe waterstructuren in de stad. Zowel om overstromingen te voorkomen als om verkoeling te brengen tijdens warme periodes.

Voor klimaat en energie heeft Tine Heyse een coördinerende rol.

Actueel

Gent bevestigt zijn positie als koploper inzake klimaatbeleid en vult zijn eerder geformuleerde doelstellingen inzake CO2-uitstoot aan. Door de beslissing van de gemeenteraad maandag 23 november om het nieuwe Europese Burgemeestersconvenant te ondertekenen, engageert de Stad Gent zich om tegen 2030 de CO2-uitstoot met minstens 40% te verminderen. Door dit sterke engagement tegen...

In het kader van haar klimaatdoelstellingen wil de Stad Gent inzetten op energiezuinige verbouwingen. De komende jaren moet het aantal energiezuinige renovaties verdubbelen. De stad voorziet een hele reeks steunmaatregelen aan inwoners om die doelstelling te bereiken. Verder blijft Stad Gent uitkijken naar innovatieve aspecten inzake energiezuinige verbouwingen. Daarom ondersteunt ze de Slimme...

Begin 2015 nomineerden Belfius en Knack 10 Belgische steden en gemeenten die vandaag werken aan  de uitdagingen van morgen. Gent ontving deze nominatie voor haar aanbod van energiecoaching voor Gentse bedrijven, waarbij een professionele coach een energiescan doet en in de opmaak en uitvoering van een energieactieplan voorziet. Dit kan gaan over betere isolatie, warmterecuperatie, relighting,...

Pagina's